+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКазус по УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМ В ПРОДУКТА.Цена: 100.00 лв.
Реф№: 57

100% автентичност
Обем: 7-9 стр.
Сток 7-10 дни


ПЛАН ЗА РАБОТА
УКАЗАНИЯ, ПОМОЩНИ БЕЛЕЖКИ И ПОДСЕЩАЩИ ВЪПРОСИ 
1. Избор на продукт 
2. Дефиниране на проблемна ситуация във връзка с избрания продукт 
3. Анализ на положението 
4. Предложение за решение на проблема с избрания продукт 
________________________________________
УКАЗАНИЯ, ПОМОЩНИ БЕЛЕЖКИ И ПОДСЕЩАЩИ ВЪПРОСИ
1. Избор на продукт
Изберете продукт (услуга) от дадена продуктова линия на бизнес организация. Обосновете избора си:
• Избраният продукт основен ли е за бизнес дейността?
• Избраният продукт водещ ли е по продажби през текущата година?
• Избраният продукт е нов?!
1.1. Описание на дейността на бизнес организацията, предлагаща продукта
• Коя е стопанската дейност на фирмата?
• В кой отрасъл осъществява дейността си? Кои са водещите конкурентни фирми?
• Кой е обслужваният пазар, респ. сегменти? Кои са нейните основните клиенти?
1.2. Описание на продуктовия асортимент
• Кои са продуктите, респ. услугите, които предлага избраната организация?
• Систематизирайте продуктовия асортимент в продуктови линии и определете продуктовата ширина, дължина и дълбочина.
1.3. Описание на продукта:
1.1.1. Наименование на продукта
1.1.2. Черти (технически характеристики, състав, размер, изходен материал, форма, цвят, опаковка, цена)
1.1.3. Функционалност
1.1.4. Преимущества (начин на използване, предназначение, икономия на време/ ресурси)
1.1.5. Бранд 
2. Дефиниране на проблемна ситуация във връзка с избрания продукт
Определете някаква ситуация, по повод на която искате да разглеждате избрания продукт. Това практически става още в началото – при избора на продукта. Напр.: а) продуктът не покрива прогнозираните продажби за текущата година; б) нужда от коригиране в посока надолу / нагоре на цената на продукта; в) подходящи/ неподходящи маркетингови дейности във връзка с продукта.
3. Анализ на положението
3.1. Кои са силни и слаби страни на продукта?
3.2. Анализиране на конкурентни продукти
• Кои са преките фирми-конкуренти и конкурентните продукти?
Анализ и оценка на конкурентни продукти
Конкурентен продукт 1 Оценка
(слабо1-5 силно)
Черти 
Функции 
Цена 
Допълнителни услуги 
Бранд 
Сервиз 
Пазарен дял 
Съпоставка на ползите на продуктите
Разглеждан продукт Конкурентен продукт
Ползи на продукта (Вж. т. 1.3) 
 
3.3. Анализиране на клиентите (сегментите) на проблемния продукт?
• Разкрийте една или две групи от реални клиенти (сегмента).
• Обяснете как и заради какви нужди или навици купуват продукта, във връзка с който разглеждате възникнал/ съществуващ проблем? От какво се влияят клиентите при покупка на продукта? Ползвайте помощната таблица
Характеристики на пазарната атрактивност Сегмент А Сегмент Б Оценка
(силно 1 – 5 слабо)
Доколко цената е съществена? 
Кои продукти купуват? 
Има ли нещо типично в поведението им при покупка? 
3.4. Анализиране на вътрешно-фирмената дейност по отношение на продукта 
N.B. Тук можете да се съсредоточите върху една от възможностите
• Кой сегмент от клиенти купува избрания продукт и защо? Удовлетворени ли са клиентите? Имат ли допълнителни изисквания?
• Какви маркетингови дейности са извършени до момента по повод на избрания продукт?
• Стойност на бранда
3.5. Резултати от анализирането
• Обобщете накратко направените анализи.
4. Предложение за решение на проблема с избрания продукт
• Обобщете изводите от направените анализи. Опитайте се да направите предложение за решение на проблемната ситуация около избрания продукт на база на направените анализи и ползваната информация.
 
 

 


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.