+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

ЕсетаАНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ
 
АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ

  Според Kotler & Keller (2006) удовлетворението на потребителите се дължи на производителността на продуктите / услугите и на очакванията на потребителите. Маркетинговите проучвания показат, че по-голямото удовлетворение води до по-голяма лоялност. Някои автори като Barwise и Meehan твърдят, че производителите трябва да са насочени към продуктите (за разлика от клиентите, ориентирани към тях). Те твърдят, че потребителите обикновено не купуват продукти, защото са диференцирани или защото са свързани с тях по емоционален начин. По-скоро, производителите получават лоялност, като са "по-добри" от конкуренцията в отговор на нуждите от основни категории потребители.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ГОЛЕМИТЕ РИМСКИ ТЕРМИ В СВЕТЛИНАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАВНА РАМКА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМИТЕ И ПРЕПОРЪКИ.
 
ГОЛЕМИТЕ РИМСКИ ТЕРМИ В СВЕТЛИНАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРАВНА РАМКА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМИТЕ И ПРЕПОРЪКИ.

  Римските терми (бани) на Одесос са един от най-значимите паметници на античната архитектура на Варна. Те са разположени в югоизточната част на съвременна Варна. Руините на сградата са определени от австрийския учен Е. Калинка през 1906 г. като останки от античната епоха. Голямата заслуга за събуждането на обществения и научен интерес към постройката се дължи на дейността на братята Шкорпил — пионери на археологията в България и основатели на Варненския музей.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Есе 1: Акъл не ща, пари ми дай
 
Есе 1: Акъл не ща, пари ми дай

  ЕСЕ за НБУ по Регионална икономика 2014/2015
Цена: 62.50 лв.
 


 
ЕСЕ НА ТЕМА: „ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСА
 
ЕСЕ НА ТЕМА: „ИНОВАЦИЯТА, КОЯТО МИ ХАРЕСА".

  Ретиновата протеза Argus II система не е чак толкова голямо нововъведение. Но за хората с увредено зрение, бионичната ретина е огромна иновация. Устройството, което е създадено от базираната в Калифорния компания Second Sight се предлага в Европа от 2011 г. То е получило одобрението на САЩ през февруари - първата визуална протеза, която получава такова. CEO-то на Second Sight Робърт Грийнбърг е посветил повече от 20 години от живота си на това изобретение.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Есе: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО (Хайек)
 
Есе: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗНАНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО (Хайек)

  Хайек твърди, че основния икономически проблем за обществата не е разпределянето на даден набор от ресурси въз основа на предпочитания и технически възможности. Вместо това, координирането на решенията и действията между отделните взаимодействащи си агенти с разпръснато частно познание и планове формира основата на икономическата активност. Дифузният и частен характер на познанието пречат на подобна планова координация, но за разлика от човешкото взаимодействие, институциите се появяват, давайки възможност за децентрализирана координация. Цените и пазарните процеси съставляват една институция за координация. Освен това, Хайек твърди, че когато познанието превъзхожда „научната” информация, то няма една дадена и унифициран набор или способ за разпространение на данните, и такава информация не успява да обхване цялото знание относно статичния и динамичен процес на вземане на решения и координация.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Етика и репутация в конфликти и социални ситуации.
 
Етика и репутация в конфликти и социални ситуации.

  Съвременните организации са изправени пред нови предизвикателства в бизнеса, изискващи гъвкаво приспособяване към средата и ресурси за ефективно управление. Като основен компонент на организационните процеси и дейности човешкият фактор се оказва изключително важен за фирмените промени, но още по-трудно е, когато хората трябва да се адаптират към целите на управлението. В този контекст кадрите заемат определено поведение, което невинаги съвпада с организационните ценности или методите на работа на висшестоящите. Това принуждава последните да предприемат различни действия за коригиране на отклоненията и за постигане на желано поведение, което да съвпада с фирмената култура и ценностите (нормите) на групата.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

  Значение на защитата на личните данни и тяхното състоянието в България в контекста на членството в ЕС.
Цена: 62.50 лв.
 


 
ЗАЩО СПОРЕД ВАС ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ФАКТОР Е В ОСНОВАТА НА ГЛОБАЛНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ?
 
ЗАЩО СПОРЕД ВАС ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ФАКТОР Е В ОСНОВАТА НА ГЛОБАЛНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ?

  Основната доктрина, която Кейнс оспорва е Закона на Сей, че предлагането създава свое собствено търсенето. Ортодоксалната икономика, твърди той, никога не се е освободила от тази грешка и имплицитно приема в своите фундаментални анализи, че "икономическата система винаги работи на пълния си капацитет." Това означава, че тази теория е „некомпетентна да се справи с проблемите на безработицата и с търговския цикъл” . Доминиращата тенденция в съвременния капитализъм, той вярва, е тенденция към равновесие на безработицата и значителни излишъци в капацитета.
Цена: 0.00 лв.
 


 
Казано е, че да оспорваш съществуването на глобализацията е като да оспорваш законите на гравитацията.
 
Казано е, че да оспорваш съществуването на глобализацията е като да оспорваш законите на гравитацията.

  По думите на генералния секретар на Организацията на Обединените нации, "ние трябва да се притесняваме за работни места, за правата на човека, за детския труд, за околната среда, за комерсиализацията на научните и медицински изследвания. Ние също трябва да бъдем загрижени за крайната бедност, в която толкова много хора в развиващите се страни живеят. Но глобализацията не би трябвало да е изкупителна жертва за неуспехите на вътрешната политика.
Цена: 0.00 лв.
 


 
КАК ДОМЪТ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА НИ?
 
КАК ДОМЪТ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА НИ?

  Домът създава не само подслон. Той осигурява връзки. Домът може да подобри успехите в училище, да намали проблемите със здравето и стреса на работа. Той може да е в основата на приятелства за цял живот.
Цена: 0.00 лв.
 


 
МЕЖДУНАРОДНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ВОДЕНЕТО НА ДЕЛОВИ ПРЕГОВОРИ
 
МЕЖДУНАРОДНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ВОДЕНЕТО НА ДЕЛОВИ ПРЕГОВОРИ

  Есе по МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЛОВИ ПРЕГОВОРИ. При воденето на международни преговори с хора от чужди държави или региони с големи културни различия, техните културни традиции трябва да се спазват. Тъй като стилът и начинът на водене на преговори са повлияни от културните особености, самият процес и резултатът от преговорите ще се различават, поради когнитивни различия на преговарящите в тълкуването на взаимозависимостта и авторитета на другата страна.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Страница: 1 от 2
1 2


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.