+359 887672686
info@kursoviraboti.bg

РефератиАКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ И РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.
 
АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ И РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.

  рефератът е жанр на студентското научно творчество. Подпомага процеса на усвояване на знания, тъй като предполага самостоятелно проучване на научни трудове (монографии, книги или глави от тях, статии, студии и др.). Рефератът може да бъде представен писмено или устно.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации.
 
Бизнес анализът в иновативните и предприемаческите организации.

  Рефератът разглежда иновативните приложения бизнес анализът в организацията, например неговата перспектива като проектантска работа.
Цена: 62.50 лв.
 


 
Бизнес анализът в малките и средните фирми.
 
Бизнес анализът в малките и средните фирми.

  В секторът на малките и средни предприятия (МСП) се крият големите надежди, но и големите тежести за еволюцията на всички икономики в преход. Устойчивият и здравословен растеж на този сектор е необходим, тъй като без него е трудно да си представим покачващи се стандарти на живот и социален мир.
Цена: 62.50 лв.
 


 
Бизнес анализът като антикризисен инструмент.
 
Бизнес анализът като антикризисен инструмент.

  Ефективното антикризисно управление на промишленото предприятие трябва да има превантивен характер и да изпълнява мониторинг на външната и вътрешната среда на предприятието с цел определяне на предпоставките за кризисни явления. Най-важното звено в антикризисното управление на предприятието е обучение на персонала, насочено към разширяване на възможностите за персонала и на предприятието като цяло, за да не се допуска криза или да се намаляви нейното влияние в случая.
Цена: 62.50 лв.
 


 
Влияние на съдържателни характеристики и функции на бизнес анализа върху управлението и развитието на организациите, респ. върху тяхната организационна култура и мотивация на персонала.
 
Влияние на съдържателни характеристики и функции на бизнес анализа върху управлението и развитието на организациите, респ. върху тяхната организационна култура и мотивация на персонала.

  Изготвяне на реферат по бизнес анализ, който разглежда влиянието на бизнес анализа върху управлението и развитието на предприятието от гледна точка на неговите характеристики, принципи и функции.
Цена: 62.50 лв.
 


 
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.
 
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

  Разработване на реферати по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.
Цена: 125.00 лв.
 


 
Данъци и данъчна администрация.
 
Данъци и данъчна администрация.

  Поръчай изготвяне на реферат по данъци и данъчна администрация.
Цена: 87.50 лв.
 


 
ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕС АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ.
 
ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕС АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ.

  Бизнес анализът се очертава като основна дейност в практиката през 21-ви век. Като жизненоважна връзка между възможностите на информационните технологии на фирмата и нейните бизнес цели, квалифицираните бизнес анализатори допринасят за рентабилността на фирми, малки и големи, в почти всяка индустрия. Добре обученият и подготвен бизнес анализатор може да помогне на компанията да се възползва от възможностите, представени от един бързо променящ се пазар, което осигурява на съвременните организации конкурентоспособност.
Цена: 0.00 лв.
 


 
ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕС АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ.
 
ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БИЗНЕС АНАЛИЗА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КАЧЕСТВА И УМЕНИЯ.

  Поръчай изготвяне на индивидуален реферат по “БИЗНЕС АНАЛИЗ”, ВАЕВ 744D за НБУ.
Цена: 62.50 лв.
 


 
ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ. ЗЕЛЕНИ НАНОТЕХНОЛОГИИ (ВАЕВ 745D)
 
ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ. ЗЕЛЕНИ НАНОТЕХНОЛОГИИ (ВАЕВ 745D)

  Зелените иновации са един нов начин за справяне с глобалните предизвикателства. Зелената иновация е иновация, която намалява въздействието върху околната среда чрез увеличаване на енергийната ефективност, чрез намаляване на емисиите на отпадъчни или парникови газове и/или чрез намаляване на потреблението на невъзобновяеми суровини. Страните от ОИСР и развиващите се икономики търсят нови начини за използване на зелени иновации за повишаване на конкурентоспособността чрез преход към така наречения „зелен растеж”, основан на прилагането на залените технологии
Цена: 75.00 лв.
 


 
Зелени технологии /иновации/.
 
Зелени технологии /иновации/.

  Прилагането на зелените технологии е отговорът за устойчиво развитие, но бедните страни не са в състояние да използват приложими технологии в голяма степен заради неспособността им да си позволят наличните алтернативи.
Цена: 100.00 лв.
 


 
Иновации и устойчива икономика (ВАЕВ 745D)
 
Иновации и устойчива икономика (ВАЕВ 745D)

  През последните няколко десетилетия, ролята на устойчивостта във фирмени бизнес стратегии се е увеличили по отношение на имиджа на марката и добавената стойност. През това време, няколко оценки за анализ приноса на предприятията към устойчивостта са били изготвени, като например такива, в които се посочва, че фирмите допринасят за устойчивостта, когато създадената стойност е по-голяма от причинениете вреди и щети; също така, реализира се устойчиво развитие , когато фирмите създават колкото се може по-висока стойност на единица въздействие върху околната среда.
Цена: 75.00 лв.
 


 
Страница: 1 от 3
1 2 3


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.