+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиBAEB 006 “Основи на управлението”. Курсова работа на тема: Моделът 7- S по примера ...Цена: 100.00 лв.
Реф№: 126

100% индивидуална разработка
Срок: 10-14 дни
Обем: 7 стр.


Моделът McKinsey 7S носи наименованието на консултантска фирма, McKinsey, която е извършвала приложни изследвания в бизнеса и индустрията. По това време Питърс и Уотърсан работят в нея[1]. През 1980г., те използват модела за анализ на над 70 големи организации. McKinsey 7S е рамка създадена като разпознаваем и лесно се запомняне модел. Седемте променливи, които авторите наричат „лостове”, всички започват с буквата „S”:

Тези седем променливи включват структура, стратегия, системи, способности, стил, персонал и споделени ценности. Структурата се определя като скелета на организацията или на организационната структура. Авторите описват стратегията като план или начин на действие при разпределянето на ресурси за постигане на определени цели в течение на времето. Системите са рутинни процеси и процедури в рамките на организацията. Персоналът са описва по отношение на категориите персонал в рамките на организацията (например инженери), като под способности се има предвид възможностите на персонала в организацията като цяло. Начинът, по който ключовите мениджъри постигат организационните цели се счита за стил; тази променлива се смята, че обхваща културния стил на организацията. Споделените ценности е променлива, първоначално наречена от главни цели, се отнася до съществени значения или ръководни принципи, които членовете на организацията споделят[2].[1] Peters, T. and Waterman, R. (1982) "In Search of Excellence", New York, London: Harper & Row.

[2] Пак там
Съдържание
:

1.      Представяне на обекта на изследване;

2.      Анализ на компонентите в модела 7- S;

3.      Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела;

4.      Общ преглед на получените резултатите, изводи и препоръки към социалната практика

 Изисквания при разработването на курсовата работа:

Изпитът по “Основи на стопанското управление” включва разработването на курсова работа, чиято цел е да развие Вашите аналитични умения и да се съчетаят по адекватен начин теорията и практиката на мениджмънта. Тя изисква прилагането на системен подход.

Необходимите знания за разработването на курсовата работа и за решаването на изпитния тест се придобиват от електронния учебник по “Основи на управлението”, публикуван в интегрираната система за дистанционно обучение MOODLE, както и по време на присъствените или on-line консултации.

Разработената от Вас курсова работа дава възможност да изберете начина, по който да приложите теоретичните знания по тази дисциплина в реалната практика.

При разработването на курсова работа обърнете внимание на следните изисквания:

·         тя трябва да бъде самостоятелно разработена от студента.

·         Курсова работа, чийто текст е преписан от учебника или от други източници, ще се анулира.

·         Курсови работи, които се дублират или не отговарят на условията се оценяват със слаба оценка.

·         Курсовата работа  трябва да бъде разработена на основата на реален обект или пример, избран от Вас.   

·         Минималният обем на курсовата работа е седем стандартни машинописни страници. Максималният обем страници не трябва да надхвърля обем от 1800 думи (приблизително около 12 стандартни машинописни страници, включително таблици и илюстративен материал). Материали надхвърлящи този обем няма да се разглеждат!

·         Желателно е илюстрирането на курсовата работа със схеми, диаграми, данни и други нагледни материали, ако решите, че това е необходимо.

·         Курсовата работа трябва да се интегрира в Мудъл, НБУ в предвидения за тази цел активен прозорец до датата на изпита в сесията.

·         Студенти, които не представят курсова работа (втори компонент в курса), няма да  получат текуща или крайна оценка.

·         Структурата на разработката следва логиката на посочения в условието алгоритъм, който включва:

-          Съдържание;

-          Въведение;

-          Представяне на изследвания обект;

-          Изложение, което включва аргументиран анализ на компонентите и взаимовръзките между променливите в модела 7- S;

-          Заключение, което съдържа изводи, обобщения и препоръки към социалната практика;

-          Списък с използваните литературни източници.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.