+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиКАЗУС ПО ИСТОРИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ 2014Цена: 87.50 лв.
Реф№: 142

100% индивидуален казус
Срок: 7-10 дни
Обем: 1200 - 2400 думи (4-8 стр.)


Индекс на догонването (настигането)

“Индексът на настигане” цели да отговори до каква степен страните от централна и Източна Европа са достигнали Западните, стари страни, които са членове. Този индекс показва нивото на сближаване или отдалечаване във връзка със следните категории:

-Качество на живот;

-Икономика;

-Управление;

- Демокрация.

Основните въпроси, засягащи процеса на догонване са свързани с това, дали държавите стават по-богати; по-развити икономически и финансово; по-добър икономически потенциал; дали гражданите на тези държави живеят добре – какви са им доходите; здравето, продължителност на живот; в тези държави дали се оценява демокрацията; как се управляват тези държави - по-малка ли е корупцията, дали е на лице политическа стабилност, ниско ниво на престъпност и др.

Индексът на догонването е композитен индекс, използващ специален модел, за да предостави многомерна картина на концепции, които са сложни. Този индекс има редица ограничения и не дава окончателни отговори, но на неговата база може да се съсредоточи вниманието към специфични проблеми и да подпомогне при разработката на препоръка за политика.

 

 

 

Обща характеристика на България от гледна точка на изследваните индекси

 

Според данни от Евростат България е последна в класацията по отношение на брутен вътрешен продукт на глава от населението - 53% по-нисък от средния БВП за ЕС.

Индексът на човешкото развитие за България започва да се подобрява след 2002 година, но през периода 2008-2010 година се наблюдава спад, който се дължи на Световната финансова криза. След 2010 година започва отново да се подобрява.

Според ООН, през 2013 г. България има Индекс за човешко развитие HDI-0,777, и е на 58-мо място в света. 

Стойностите на този показател за България през 2013 година са около 41. Средната стойност за Югоизточна Европа са около 40,3, следователно страната ни по отношение на показателя Индексът за възприятие на корупцията  се намира на междинно място. Средната стойност на държавите, членки на Европейския съюз е 63,6%. България е предпоследна по отношение на корупцията в рамките на ЕС – Италия (42), България (41), Гърция (40). Стойностите на Италия и Гърция показват непосредствената връзка, която съществува между корупцията и финансовата и икономическа криза.

В сравнение с предходната 2012 година този показател няма промяна. Наблюдава се застой в предприетите мерки за намаляване или премахване напълно на корупцията.

 Високото ниво на корупция в страната ни е една от най-важните причини за отлагане на членството на България в Шенген.

Това, че няма реален напредък в борбата с корупцията води до негативни последици за страната ни. Най-големия източник за наличие на корупция са съществуващите недостатъци в законите, няма прозрачност при бюджетирането и реализацията на публични програми.

България е предпоследна и по отношение на индекса на догонване.

Този индекс показва, че България не се доближава до останалите страни, членки на Европейския съюз по отношение на своето развитие. Изпреварва единствено Румъния, а по отношение на някои от измерителите е назад дори от страни, които са кандидати за членство. Всичко това ни показва индексът на достигането, който отчита равнището на сближаване или отдалечаване на страните, които са членове на Европейския съюз и тези, които водят преговори за присъединяване към него.

Индексът на догонването поставя България през 2013 година на 29 място с 35 точки сред общо 35 страни.  Този индекс показва, че нашата страна има по-лошо качество на живот, отколкото показват някои икономически показатели. Най-висок индекс на догонване имат Люксембург, Дания и Швеция, за които индексът е около 72 точки.

България се представя най-добре в категорията Икономика, за която е събрала общо 38 точки наравно с Румъния. Оценката за качество на живот в България, нарежда страната на 31-во място. По отношение на оценката за качество на управление и оценката за демокрация, страната ни е на 28-мо място.

По отношение на индекса на догонването, България е на дъното в класацията сред страните, които са членове на Европейския съюз и при четирите основни категории на този индекс, а именно управление, демокрация, качество на живот и икономика. В някои от категориите дори страната ни е изпреварена от страни, които все още не са членове на ЕС.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.