+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиНалагане на бранда „Рябина“.Цена: 75.00 лв.
Реф№: 217

100% индивидуална курсова работа
Обем: 3-4 стр.
Срок: 5-7 дни


Позиционирането на марката е ключът на маркетинговата стратегия. Силното позициониране насочва маркетинговата стратегия, като разкрива детайли за марката, уникалността на марката и сходството с конкурентни марки, както и причините за закупуване и използване на тази конкретна марка. Позиционирането е основата за развитие и увеличаване на необходимите знания и възприятията на клиентите. То е единствената характеристика, която диференцира услугите на организацията от тези на нейните конкуренти. При позициониране на марката, от водещо значение е изборът на ценова стратегия.

Да приемем варианта, при който маркетинговия директор на компанията избере „Концепция 01”, при който брандът ще се позиционира във високия ценови сегмент. Това предполага марката „Рябина” да си изгради първокласен имидж в съзнанието на потенциалните клиенти. За да са склонни да заплатят по-висока цена, потребителите трябва да са сигурни, че марката носи по-висока стойност от тази на конкурентните.

 Потребителите би трябвало да използват цената на даден продукт като идентификатор дали продуктът е достъпен. Въпреки това, потребителите много често използват цената на даден продукт и като измерител на неговото качество. Много емпирични изследвания показват, че когато потребителите имат известна несигурност по отношение на качеството на продукта, те често приемат, че по-високата цена на продукта показва по-високо ниво на качество. Именно на това възприятие разчита марктетинговия директор Е. Иванова при избора на позициониране на бранда във високия ценови сегмент.

При този тип стратегии на ценообразуване (premium/high pricing strategy) е характерно, че цената на един продукт/услуга е по-висока от сходни продукти/услуги. Този тип ценообразуване често разчита на асоциацията цена-качество, която е изградена в съзнанието на потребителите. Обикновено високите цени сигнализират потребителите, че продуктът е с високо качество. Разбира се, за да се създаде това усещане у потребителите, е необходимо те да бъдат информирани. Позиционирането на дадена марка във високия ценови сегмент изисква повече инвестиции в реклама, които да направят марката разпознаваема и да й изградят луксозен имидж посредством имиджови статии, реклама в определени списания, телевизионна реклама в прайм тайма, радио реклами и др.


III. Изисквания
1. Курсовата работа трябва да бъде цялостна разработка и да обосновава възможните решения за излизане от конфликтната ситуация (две или три, в зависимост от това дали предлагате и трето решение)
2. Структурата на курсовата работа трябва да съдържа:
- Заглавна страница – с име и факултетен номер на студента, курс, наименование специалността, дисциплината и висшето училище;
- Въведение - от няколко реда до половин страница максимум;
- Изложение – максимум 3 страници. Да се състои от две или три части (трета част се разработва, ако студентът предлага и трето решение, освен двете алтернативни в условието). Всяка част да е с подходящо заглавие и описва едно възможно решение на Е. Иванова, т.е. изложението да се състои от две части, ако се придържате към двете първоначално зададени решения и три ако предлагате трето. Не е задължително тези части да са равни по обем, но всеки вариант за действие трябва да се анализира.
При разработването на всяка от горните възможности да се посочат фактите от казуса, свързани с нея и да се анализират от гледна точка на
3
теорията на фирмената култура. Да не се преразказва съдържанието на казуса и да не се описват подробно теоретичните идеи, които се използват за решаването му. Да се посочва само общото им съдържание (за какво се отнасят, какви проблеми решават) и да се посочва литературният първоизточник, от който са заимствани.


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.