+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКурсова работа по право и интернет.Цена: 100.00 лв.
Реф№: 227

100% индивидуална курсова работа
Обем: 7-8 стр.
Срок: 7-10 дни

Интернет концептуализира желанието да се разработи система за комуникация, която би могла да издържи на ядрена война[1]. Следователно архитектурата на интернет гарантира, че комуникацията не е зависима от един-единствен път на потока на информация или централен сървър[2]. Но все пак тя е зависима от "разпределената" архитектура, която може да заобиколи сривове в системата или блокажи[3].

 Джон Гилмор основател на Electronic Frontier Foundation отбелязва, че интернет основно интерпретира цензурата като щети и маршрути около нея, което не е изненадващо като се има предвид логиката зад нейната концептуализация[4].

Тези качества на интернет не са тайна за потребителите, особено по-младото поколение, което е израснало с достъп до интернет. Способността да се заобиколи потока от данни е създава и укрепва вярата в кибер анархията. Това по същество е свързано с премахването на възможността за цензура, централизиран авторитарен мониторинг, контрол или надзор[5]. Тези възприятия поставят интернет в колизия с установените закони в частност закона за авторското право.[1] Пак там, с.755

[2] Пак там.

[3] Пак там.

[4] James Boyle, ‘Focault in Cyberspace: Surveillance Sovereignty and Hardwired Censors’ (1997) 66 University of Cincinnati Law Review 177, 179

[5] Albert Kovacs, с.756


 Курсовата работа може да бъде върху една от следните теми:

Тема 1. "Електронно правителство на България - интегрирано електронно управление на национално и местно ниво"

Направете теоретичен анализ на понятията "електронно правителство" и "електронно управление". Посочете етапите на изграждане на електронно правителство в България, въз основа на анализ на приетите от правителството документи /приложени към тема "Електронно правителство".  Анализирайте състоянието на предоставяните към настоящия момент електронни услуги в България като ги сравните с нивото на предоставяни услуги в друга страна - членка на ЕС по Ваш избор. Очертайте насоките на развитие на електронно правителство в България за период 2014г-2020г.

Тема 2. Защита на авторските права в Интернет.

Посочете спецификите на авторското право. Анализирайте правната защита на компютърните програми и бази данни, като направите съпоставка между международното, европейско и национално законодателство. В третата част очертайте възможностите за възприемане от страна на българското законодателство на т.нар "свободни лицензии".

Подробно описание на изискванията за формата и съдържанието на курсовата работа, както и източници ще намерите в "Изисквания за разработката"

 

Изисквания за разработката на курсова работа

Упътване, изисквания и принципи на оценяване на курсовата работа.

1. Курсовата работа следва да представлява цялостна разработка на зададената тема и да разглежда последователно всички поставени в нея аспекти.

2. Структурата на курсовата работа трябва да съдържа:

- Заглавна страница - взема се от страницата на дисциплината;

- Въведение - от няколко реда до половин страница максимум;

- Изложение - до 10 страници максимум, в които не се включва заглавната страница. То трябва да има своя вътрешна структура от отделни части, със съответно подзаглавие, съответстващи на поставените в темата задачи. Изложението следва да се придържа максимално към теоретичните постановки на въпроса, съществуващите  нормативни документи и официални публикации на държавната администрация.

Всеки цитат следва да бъде указан , че е такъв със съответната препратка под линия, в която се посочва точно цитираният източник и неговия автор, респективно интернет страницата, на която е публикуван  информационния ресурс.

Курсова работа, в която бъде открито нарушаване на авторски права ще бъде анулирана и оценена със Слаб /2/.

- Заключение - от няколко реда до половин страница.

-Използвана литература - описват се всички използвани източници;

Препоръчителният шрифт е Times  New Roman - 12, до 35 реда на страница, 65 знака на ред, междуредие - 1.5.

Курсовата работа трябва да се прикачи като файл в системата за електронно обучение в указания срок за съответната група.

Курсова работа, която не отговаря на изискванията не се разглежда и не се оценява.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.