+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиBABB539 Самостоятелна работа: Управление на променитеЦена: 87.50 лв.
Реф№: 250

100 % индивидуална курсова работа
Обем: 7-8 стр.
Срок: 5-7 дни


Управлението на промени се превръща в ключов елемент на лидерството и заедно с това във важна университетска дисциплина. Всяка организация преживява промени – планирани или изненадващи и тяхното управление има голямо значение за организационното оцеляване и ефективност. Тенденциите в последните десетилетия показват, че количеството и степента, в която организациите ще бъдат подложени на промени, ще продължи да се увеличава. Елементи на мениджмънта, включващи планиране, осъществяване и поддържане на резултатите от промените, заедно с информационни системи и технологии, имат все по-голямо значение за намаляване на разходите, увеличаване на ефективността и конкурентоспособността.
Курсът обединява традиционната организационна теория с новите концепции и методи за управление на промяната. Неговата цел е студентите да могат да управляват промените в своята организация и да ги насочват в посока, която гарантира положителни резултати. Ето защо е необходимо да бъдат разгледани не само основните теории и концепции, свързани с промяната, но и фазите и етапите на трансформация, през които една организация преминава.
Целта на самостоятелната работа към курса е да затвърди и разшири знанията, придобити в аудиторията. По този начин студентите ще имат възможност самостоятелно да решават проблеми, свързани с тематиката на курса, да намират и обработват информация, да анализират и решават проблеми и да развиват писмено идеите си.

Примерен текст:

Чайлд и Кайзер посочват, че „организациите постоянно се променят”[1]. Следователно, съществува необходимост за мениджърите да имат средство за планиране, прогнозиране и управление на промените в рамките на тяхната организация.

Уилсън изтъква важна причина защо е необходимо управлението на промяната[2]:

„Има голям брой рамки, рецепти и програми за обучение, които са предназначени основно за реализиране на една основна цел. Това е да се помогне на мениджърите да анализират промяната, да предсказват вероятните последици и да се справят с устойчивостта и бариерите по време на процеса на промяна”. Ето защо, управлението на промяната е изключително важна част от растежа на една организация и нейното оцеляване. Без правилно управление на промяната, мениджърите не могат точно да анализират как и кога промяната може възникне и в резултат растежът и успехът на организацията могат да бъдат забавени. Например, ако мениджърът не забележи промяната в средата като промяна в търсенето, той не би могъл да реагира своевременно и да приложи процеса на промяна. И в резултат на това, организацията може да загуби мястото си на пазара.

Уилсън предлага, че има четири нива на промени, всяко едно с различната степен на промяна, вариращо от статукво до революционна трансформация. Нивото на промяна значително ще засегне решението за това какъв модел на променя или подход да бъде избран[3]. Всяко ниво има различни проблеми и усложнения, което означава, че различните подходи и модели ще бъдат необходими.

Има два основни подхода за управление на промяната - планов подход и развиващ се подход. Планираният подход използва предварително дефинирани, предсказуеми стъпки за анализ и прилагане на промяната. Развиващият се подход приема, че съществуват много ключови сили за промяна извън организацията и мениджърите трябва да са напълно наясно със средата около тях, за да управляват променят по подходящ начин[4].[1] CHILD AND KIESER (1981), “Development of organizations over time”, Handbook of organizational design, ed. Nystrom & Starbuck

[2] WILSON D. (1992), A strategy of change: concepts and controversies in the management of change, Routledge, London

[3] Пак там

[4] BURNES B. (1996), Managing change a strategic approach to organisational dynamics, 2nd edition, Pitman PublishingМЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.