+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиЗадание за разработване на казус (самостоятелна работа) за курс BATB 507 D Международен туризъм.Цена: 137.50 лв.
Реф№: 265

100% индивидуална разработка
Обем: 14-15 стр.
Срок: 7-10 дни


При разработването на казуса, можете да използвате (и е препоръчително) собствения си опит (конкретни посещения на страна, лични наблюдения, впечатления на близки и познати), като туристи или сътрудници в туристически фирми и така да дефинирате плюсовете, минусите, силните и слабите страни на анализираните от Вас параметри на казуса.

Вашата работа задължително трябва да следва разписаната структура:

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА – курс, сигнатура на курса, тема на проекта, изготвил, фак. номер.

СЪДЪРЖАНИЕ – частите на работата описани по страници.

ВЪВЕЖДАЩА ЧАСТ – личното аргументирано мнение на автора – защо е избрал да анализира конкретната страна, какво е равнището на развитие на международния туризъм в нея, кои са акцентите в курсовата работа, на какво може да разчита страната в бъдеще и т.н.

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ – преглед на наличните теоретични и практически материали съобразно установената структура на курсовата работа. За целта използвайте следния план:

1.     Обща характеристика на страната

2.     Туристически ресурси (природни и антропогенни)

3.     Пристигания, приходи, заминавания

4.     Курорти и туристическа база

5.     Тенденции в развитието на международния туризъм

6.     Практически пример

В последната точка е необходимо да направите още анализ и паралел между теория и практика, като разгледате българските и местните фирми (характерни за съответната страна), предлагащи различни видове туристически продукти и да разработите (предложите, промоцирате) собствен туристически продукт, с който да отличите страната в максимална степен. Този продукт може да представлява пътуване, конкретен туристически обект (забележителност, паметник и т.н.), средство за подслон или място за настаняване, заведение за хранене и развлечение и др., но да отразява по своеобразен начин туризма в разглежданата страна, да бъде негова емблема, марка.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ – базирани на аналитичните разсъждения от предходната част, собствено аргументирано предложение за развитието на международния туризъм в анализираната страна.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА – включително адреси в Internet (коректно цитирани – името на страницата, https://www.helikon.bg/textbooks/49.html#book_info, на коя дата е използвана)

 

За оформянето на курсовата работа спазвайте още следните технически изисквания:

Обем: 15 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние - 1,5.

Page Setup: Top - 26 mm; Bottom - 20 mm; Left - 20 mm; Right - 20 mm; Paper Size - A4.

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Точки в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Използвана литература: Footnote Text - 10 pt; Number format: 1, 2, 3 ...

ПРИМЕРЕН ТЕКСТ:

Международен туризъм

Според определението на Световната организация по туризъм (СОТ), международният туризъм включва дейностите на лица свързани с пътуването към и престоя на места, извън обичайните си постоянни места на пребиваване за срок не по-дълъг от 12 месеца с цел почивка, бизнес и други.[1] Въз основа на тази широка дефиниция, туристическата индустрия включва всички социално-икономически дейности, които са пряко и/или непряко ангажирани в предоставянето на стоки и услуги за туристите. Стандартната международна класификация на туристическите дейности (SICTA) на СТО идентифицира 185 предлагани дейности, които имат значителни връзки с туристическия сектор. Те включват услугите на различни сектори, като транспорт и комуникации, хотели и настаняване, културни и развлекателни услуги, банкиране и финанси, както и рекламните услуги. Определен от тази впечатляваща мрежа от социално-икономически дейности и инфраструктурата, необходима за го поддържа, туризмът е един от най-големите индустрии и категории на международната търговия в света.

През последните няколко десетилетия, международна туристическа дейност е показва значителен и устойчив растеж както на приходите, така и на броя на туристите, и е оставила широки икономически, социални, културни и екологични отпечатъци, достигащи почти всяка част на земното кълбо. Международна туристическа дейност генерира значителни икономически ползи за собствените страни на туристите и за тези, в които те пътуват.

Международният туризъм се превърна в една от основните икономически дейности и важен източник на валутни печалби и заетост в много страни. На развитието на туризма, следователно, е отдадено много внимание в националните стратегии за развитие на много развиващи се страни и се поставя в дневния ред на много съвременни международни конференции, посветени на устойчивото развитие.

Туристическата дейност е генерирала 7600 млрд. щатски долара (10% от световния БВП) и 277 милиона работни места (1 от 11 работни места) за световната икономика през 2015 г. Международните туристически пристигания са се повишили, достигайки почти 1.14 млрд. и разходите на посетителите съвпадат с тази тенденция. Посетителите от бързо развиващите се икономики в момента представляват 46% дял от тези международни пристигания (нарастанл от 38% през 2000 г.), което доказва растежа и разширяването на възможностите за пътуване от тези страни в нови пазари.[2][2] INTERNATIONAL TOURISM: A GLOBAL PERSPECTIVE, World Tourism Organization in cooperation with

WTO Education Network at University of Hawaii at Manoa, U.S.A. University of Calgary, Canada James Cook University, Australia, 2015, p.4 , http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1012/1012-1.pdfМЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.