+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > ЕсетаКазано е, че да оспорваш съществуването на глобализацията е като да оспорваш законите на гравитацията.Цена: 0.00 лв.
Реф№: 295

Изтегли есето БЕЗПЛАТНО ОТТУК

Индустриализираният свят не трябва да се опитва да решава собствените си проблеми за сметка на бедните. Рядко има смисъл да се използват търговски ограничения за справяне с проблемите, чиито корени са в друга области на политиката. Задълбочаването на бедността и ограничаването на развитието водят до дори по-лошо. Практическият опит показва, че търговията и инвестиции често водят не само до икономическото развитие, но и по-високи стандарти на човешки права и опазване на околната среда. В действителност, хората в развиващите се страни обикновено изискват по-високи стандарти, когато им се отдаде възможност”[1].

Глобализацията и по-голямата отвореност на икономиката към света може да донесе ползи за една страна и нейния народ само при наличие на солидни демократичните институции, които помагат за преразпределяне приходите от отворената търговия, инвестиции, технологични трансфери и по-големия обмен.

Основният довод на критиците на глобализацията е, че тя отслабва ролята на държавата. Но всъщност проблемът е, че държави със слаби институции не са добре подготвени да извършат разходи за приспособяване към глобализацията, докато страни със силни институции имат капацитет да канализират глобализацията в свое предимство. Без изграждане на силни институции на национално ниво, включително независима и ефективна съдебна власт, силни парламенти, както и отговорни ръководители, и без силна социална политики, включително и такава в здравеопазването, образованието и системите за социална сигурност, има твърде много рискове, че ползите от глобализацията ще бъдат неравномерно разпределени между населението. Вече е ясно, че една от основните причини за заразата, която се развива в редица държави - най-вече в развиващите се страни и страните с икономики в преход - е институционалната слабост и неефективните системи на държавната администрация.

Освен това, намаляване на ролята на държавата в ключови социални сфери и съкращаване на обществените услуги в много от развиващите се страни, особено в Южната и Източна част на света, както и пренебрегването на важната задача за укрепване на политическите и икономическите институции, направиха много държави неподготвени да отговорят на предизвикателствата и бързите трансформации на глобализацията.

Как държавата се адаптира към новата глобална среда, как се постига баланс между по-голяма ефективност и справедливост, и как се управлява по-голяма откритост и загуба на заетост в определени сектори на обществото - всички са важни въпроси които заслужават по-голямо внимание.

"Проблемът не е, че има твърде много глобализацията, а по-скоро твърде малко”[2].

По този начин въпросът не е дали да се глобализира, а по-скоро как да се глобализира. Например, Африка страда особено от маргинализация в процеса на глобализация. Част от търговията, инвестициите и напредъка в технологиите са намалели допълнително през последното десетилетие в Африка.

Глобализацията има потенциал да увеличи просперитета и развитието на човека, но това се предопределя от това как тя се преследва. На свой ред, това зависи от демократичните процеси на суб-национално, национално и международно ниво, така и от вътрешните политики, които помагат на тези сектори в обществото, които са засегнати от негативните ефекти на глобализацията, например безработицата, която е резултат от преструктурирането на икономика.

С цел да се гарантира, че обществото като цяло ще има ползи от глобализацията и за намаляване на отрицателните й ефекти, страните трябва да: а) укрепват демократичните държавни институции и насърчават, когато е необходимо, децентрализацията; б) укрепват социалните политики, по-специално мрежата за социалната сигурност; в) засилват социалния капитал; г) насърчават ефективната публична администрация; д) насърчават ефективната стратегия за мобилизиране на ресурсите и подобряване на системите на данъчната администрация; и д) изграждат капацитет в публичния сектор, за да се подкрепи създаването и прилагането на знания, иновации и технологии за развитие.

Ясно е тогава, че изявлението на Анан е предимно чисто наблюдение и не се основава на преценка. Съпоставката на Анан създава образи за пълно разбиране на същността на глобализацията, като същевременно въпросът за последствията е отворен за тълкуване като крайният действителен ефект подчертава необходимостта от промяна.

Цитатът на Кофи Анан може да се тълкува като положително или отрицателно. Положително казано, глобализацията ще доведе до една общност, където всички хора са в безопасност и социалните въпроси като война, бедност и геноцид не съществуват. Освен това, глобализацията ще насърчи световната общност да се развива в областта на технологиите, което ще доведе до намаляване на емисиите на въглеродния диоксид. На второ място, от отрицателна гледна точка, не всички страни е задължително да бъдат в състояние да поддържат темпото на глобализацията. Тези страни ще изостанат, няма да могат да се изравнят и в световната икономика ще има значително разделение между две социални класи: бедност и богатство.[1] Annan, Kofi, United Nations Secretary-General (2001). Cyrus Vance Lecture Series on the Prevention of Deadly Conflict, New York.

[2] United Nations Millennium Declaration (2000). A/RES/55/2.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.