Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКУРСОВА РАБОТА ПО ИНТЕГРИРАНИ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ.Цена: 75.00 лв.
Реф№: 301

100% ИНДИВИДУАЛНА РАЗРАБОТКА
Обем: 3-4 стр.
Срок: 5-7 дни

Предложете комуникационна стратегия за нова компания, предлагаща система за  разплащания (по примера на Pay Pal и Apple pay). Представете накратко предмета на дейност, продукта и целева група. Предложете модел на интегрирани маркетингови комуникации с цел да популяризирате новата услуга. Опишете предполагаемия ефект.

 4 стъпки за разработване на план за интегрирани маркетингови комуникации
За съставяне на план за ИМК (интегрирани маркетингови комуникации) е нужно да направите:

•        Анализи.

В плана за ИМК първо трябва да се определи на кого се комуникира, т.е. да се идентифицират клиентите. Анализът на потребителите определя какво е важно за тях. Това включва както поведенчески, така и демографски характеристики, като възраст, степен на образованост, пол, доходи, географско местоположение и други.

След като знаете към кого да се насочите, определете как точно да достигнете до целевата аудитория. Анализът и идентифицира имк инструментите (PR, реклама, насърчаване на продажбите, лични продажби и др.) и медиите, които вероятно ще използват клиентите, включително специфични списания, вестници и телевизионни предавания. Медия планът е последващ отделен документ, изготвен на база този план;

•        Идентичност.

След като определите кои са вашите клиенти и как да достигнете до тях, създайте уникална идентичност за вашия бранд или компания. Тук се има предвид идентичност на самото послание във различните форми на комуникация. Макар да е адаптирано към медийната среда, то трябва да запази основната комуникационна идея. Идентичността, която създавате, ще бъде по-ефективна, ако се базира на важна потребност или стойност. Създаването на уникална идентичност или позициониране, е важно, защото така се отличава вашия продукт от конкуренцията. Посланието в интегрирания план за маркетингови комуникации ще популяризира тази уникална идентичност. Можете да комуникирате и вашето изключително (уникално) предложение за продажба (USP);

•        Цели.

В изчерпателния ИМК план се поставят конкретни цели. Например, една от целите на комуникационната кампания може да е: „Повишаване осведомеността на кампанията с 25%. Втората цел може да бъде: „Достигане до целевата аудитория два пъти седмично по време на първото тримесечие на кампанията” и т.н.. Целите на този план трябва да бъдат конкретни и измерими, тъй като вие би трябвало по някакъв начин да определите дали планът ще е ефективен. Може да потърсите обратна връзка от членовете на вашата целева аудитория, за измерите дали и до каква степен целите са изпълнени;

•        Бюджет.

Много планове посочват конкретно сумата, която ще дадат за интегрирани маркетингови комуникации, но на практика често тя се надвишава. Затова е добре да планирате около 20% по-висок бюджет за непредвидени инвестиции. Ако вашата конкуренция комуникира активно, може да се наложи да регулирате честотата на вашите послания. 


ПРИМЕРЕН ТЕКСТ:

При разработването на интергрираните комуникации на Vpay, последната стъпка е да се насърчи процеса на покупка. За тази цел ще се предоставя на новите клиенти за всеки депозит над 10 евро допълнителни 5 евро.  Подобни ценови отстъпки ще насърчат клиентите да вярват, че те са сключили изгодна сделка. За да насърчи предлагането от е-търговците на Vpay като начин на разплащане, на тях ще им бъде предоставена комисионна която ще бъде 1% от стойността на транзакцията.

Стратегията за интегрирани маркетингови комуникации на Vpay се основава на следните точки:

-       Цели и аудитории: Разработване на приоритетен списък с цели и задачи и ключови аудитории за програмата на маркетинговата комуникация, базирани на ситуационен анализ

-       SWOT анализ и Стратегически насоки: разработване на стратегически списък на силните и слабите страни, възможностите и заплахите и предлагане на серия от стратегически насоки въз основа на анализа -  4 часа -  800 евро.

-       План за действие: Въз основа на одобрените стратегически направления се приготвя подробен план за действие, който включва тактики и конкретни стратегии за уеб, връзки с медиите, социалните медии, публикации, реклама, онлайн интеграция, маркетинг на събития, както и други канали, които могат да се считат за стратегически – 24 часа – 3000 евро.
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.