+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > РефератиМениджмънт на елитния спорт и спорта за всички.Цена: 112.50 лв.
Реф№: 323

100% ИНДИВИДУАЛНА РАЗРАБОТКА НА РЕФЕРАТ
Обем: 10-12 стр.
Срок: 5-7 дни


ЗАДАНИЕ №1. РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕФЕРАТ, КОЙТО ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ АСПЕКТИ:
(Избира се една тема от седемте по долу и се разработва реферат по нея)

1. СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ (СВП). 
2. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА СВП. 
3. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА НА СВП, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ МОДЕРНИЗИРАТ. 
4. АНАЛИЗ НА РЕСУРСНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И СТРУКТУРИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА СВП. 
5. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА (ЧРЕЗ НЕЙНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ОРГАН – ММС) КРИТЕРИИ ЗА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ПРИОРИТЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТОВЕТЕ, В Т.Ч. ДЪРЖАВНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВП. 
6. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА СВП. 
7. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ РЕЗЕРВИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ НА СВП.

ЗАДАНИЕ №2. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВСИЧКИ НА РЕГИОНАЛНО (ОБЩИНСКО) НИВО ЗА ПЕРИОД ОТ 1 ГОДИНА. СТРУКТУРАТА НА ПРОГРАМАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА:

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОГРАМАТА. 
2. СОЦИАЛНА ОБОСНОВКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПОДОБНА ПРОГРАМА.
 3. ЦЕЛ И ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА. 
4. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 
5. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА (ОРГАНИЗАЦИОННИ И ОПЕРАТИВНИ). 
6. БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА. 
7. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ. 
8. ВЪЗМОЖНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ. 
9. РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОКОВЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ. 10. ФИНАНСИРАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА. 
11. КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА. 
12. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 
13. ПАРТНЬОРИ.


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.