+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работи2 курсови работи по Екология за НБУ.Цена: 150.00 лв.
Реф№: 386

100% индивидуална курсова работа (2 в 1)
Срок: 7-10 дни
Обем: 14 стр.


Теми - необходимо е да се разработят две теми от посочените по-долу в един файл.

1.    История на екологията. Връзка на екологията с другите науки.- 2 ч

2.    Многоликата екология. Фундаментални и приложни екологични науки.- 2 ч

3.    Цел и задачи на съвременната екология..Методи в екологията.- 2 ч

4.    Биологични системи и особености на връзките им с околната среда. Екологична ниша. Жизнена среда, екологични фактори.- 2 ч

5.    Абиотични екологични фактори..Климатични фактори..Почва, -2 ч

6.    – Хидросфера и екологична роля на водата – 2 ч

7.    Биотични фактори.- 2 ч

8.    Антропогенни фактори..Характеристика на биологичните и вторични потребности на човека като основа за противоречие в системата “ общество – природа”.- 2 ч

9.    Надорганизмови равнища на живото вещество. Многообразие на живота..Вид – екологична характеристика.- 2 ч

10. Популация – структура, функции и еволюция.- 2 ч

11. Биоценоза – структура и функциониране..Развитие на биоценозите. Акция, коакция, реакция. Екологична сукцесия.- 2 ч

12. Екотоп – характеристика и трансформация в резултат на природни и антропогенни фактори.-2 ч

13. Екосистема – структура и функциониране.Основни типове природни екосистеми..Антропогенни и екотехнически системи- 2 ч.

14. Биосфера – структурни особености..Екологични закони, дефиниращи функционирането на биосферата..Еволюция на биосферата – биогенеза.-2 ч

15. Техносфера.-2 ч

16. Ноосфера..Принципът “устойчиво развитие” и реални възможности за неговото реализиране- 2 ч.
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.