+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиЗадание за разработване на казус по курс Финансов одит – BAEB 685D.Цена: 125.00 лв.
Реф№: 422

100% индивидуален казус
Обем: 8-9 стр.
Срок: 7-10 дни


3. Одиторски план

Ако има достъп до МЗ, на датата на баланса одиторът трябва да извърши следните процедури:

-          Да се запознае с помещенията за съхранение на МЗ; Да оцени договореностите; И да препоръча подходящи промени, ако е необходимо.

-          Определи дали МЗ не е собственост на клиента.

-          Определи подходящите контролни номера за получавани и изпращани документи и получаване на копия.

-          Уверение, че получаващите и изпращащите отдели са информирани за подходящите процедури.

-          Спазване и отбелязване на практиките и процедурите по отношение на сегрегацията и идентификацията на бавното оборотни МЗ, повредени или остарели.

-          Определяне на броя на тестовете, особено за МЗ с висока стойност и записване на информацията за броя на тестовете, като например номер на елемент, описание, степен на завършеност, количество и др. информация, която би спомогнала за проследяването на МЗ.

-          Наблюдаване на всякакви пропуски от преброяването и изискване на преизчисления в случай на грешки.

-           Обръщане на внимание за всяко движение на МЗ по време на наблюдението и получаване на адекватни обяснения.

-          Определяне на естеството и степента на всеки наличен МЗ държан от предприятието за сметка на трети страни и да се осигури тяхното изключване от преброяването.

-          Подготвяне на меморандум за наблюдение на физическата складова наличност. Включване на коментари за общия контрол, договореностите, използваните процедури и тяхното спазване

 

Оценка на МЗ

1. Получаване на разбиране за процедурите, с оглед оценка на МЗ и тестване на тези процедури, както следва:

а. На базата на теста, проследяване на последователностите от маркирани използвани, неизползвани, извадени и повредени маркери до крайната регистрация. Изследване на всички маркери, които са добавени или изтрити.

б. Тест за проследяване на наблюдаваните МЗ до крайната инвентаризация и изследване на всички различия.

с. Тестване на аритметичната точност на крайната инвентаризация - обобщение на информацията по количества и левова стойност.

д. Съкращаване на окончателния списък на МЗ в Главната книга и книгата за преглед на физическите корекции. Проучване на значими корекции, мотиви за надценяване на МЗ или слабости.

д. Проследяване на потвърждение за МЗ, съхранявани от трети участниците в окончателния списък на МЗ.

2. Определете използвания метод за потребление инвентаризация (FIFO или средно-претеглена стойност) и определяне на последователността на неговото прилагане.

3. За суровини и закупени готови продукти по FIFO метод, тестване на разходите, както следва:

.......


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.