+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиРазработване на курсова работа по BAEB012 Международна икономика за НБУ.Цена: 112.50 лв.
Реф№: 8

Обем 8-10 стр.

Изисквания - изтегли оттук

А. Заглавието на курсовия проект се определяне в една от следните тематични области

1. Модели на пазарната реформа като предпоставка за преминаване към устойчив догонващ икономически растеж в развиващите се страни.

Основни въпроси: сравнителен анализ на двата крайни варианта - „модел на шоковата  терапия, приложен в България и други страни от Централна и Източна Европа от началото на 1990-те години” и „модел на постепенността и прагматизма, приложен в Китай от началото на 1980-те години”; същност на моделите и последствия за икономическия растеж; отражение на световната криза от 2008 – 2012 г. върху икономиката на развиващите се страни; възможности за осъществяване на догонващ икономически растеж в страните, присъединили се към ЕС през 2004 и 2007 г.

2. Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дебаланси в съвременното световно стопанство.

Основни въпроси: приложение на неомеркантилистичната търговска политика в развитите индустриални държави (Германия, Япония и др.) и в страните с нововъзникващи пазари (Китай и др.) – причини, същност, видове; задълбочаващите се дисбаланси в съвременната световна търговия – ролята на икономиката на САЩ и на Китай; световните търговски дисбаланси в контекста на кризата от 2008 г. и перспективите за тяхното преодоляване или увеличаване.

3. Перспективите за присъединяване на България към еврозоната –  предимства и рискове.

Основни въпроси: анализ и преосмисляне на ползите и рисковете от присъединяването в контекста на дълговата криза в периферните икономики от еврозоната – особености на кризата в Гърция, Ирландия, Португалия, Испания; „вътрешната” и „външната” девалвация като средства (инструменти) за увеличаване на конкурентоспособността на периферните икономики; перспективи за преодоляване на дълговата криза в ЕС чрез усъвършенстване на интеграционния модел – „оптимистични”, „песимистични” и „реалистични” сценарии. 

4. Последствия от функционирането на паричния съвет в България в контекста на световната практика.

Основни въпроси: предимства и недостатъци на плаващия и фиксирания валутно-курсови режими; особености на фиксирания валутно курсов режим в условия на централна банка: а) с възможности за пълноценно прилагане на инструментите на паричната политика; б) с възможности за ограничено прилагане на инструментите на паричната политика (пример – неортодоксалния паричен съвет в България); сравнение на икономическите резултати в условията на кризата от 2008 – 2012 г. в страни, прилагащи фиксиран валутно-курсов режим (България, Литва, Латвия, Естония - преди присъединяването й към еврозоната и др.) със страни, прилагащи плаващ валутно курсов режим (Полша, Унгария, Румъния и др.); поуки за България от краха на паричния съвет в Аржентина през 2002 г.; възможна ли е успешна догонваща стратегия в условия на паричен съвет – опитът на Р. България; оценка на възможностите и перспективите пред паричния съвет в България в контекста на европейската и световна практика – а) присъединяване към еврозоната при сега действащото равнище на фиксирания валутен курс; б) запазване на фиксирания валутно-курсов режим, но при включване в действие на всички инструменти на паричната политика на централната банка; в) преминаване към плаващ валутно-курсов режим и др.


Примерна литература
:

1.             Aghion, P and Marinescu, I. 2007: Cyclical budgetary policy and economic growth: What do we learn from OECD panel data? NBER Macroeconomics Annual 22: 251–278.

2.             Bordo, MD. 2008: An historical perspective on the crisis of 2007–2008. NBER working paper series 14569, NBER: Cambridge, MA.

3.             Darby, J and Melitz, J. 2008: Automatic stabilizers: Social spending and automatic stabilizers in the OECD. Economic Policy 23(56): 715–756.

4.             Didier, T, Hevia, C and Schmukler, S. 2010: Emerging country responses to the global crisis. Mimeo, World Bank: Washington, DC.

5.             Fardoust, S, Kim, Y and Sepu´lveda, C. 2011: Overview. In: Fardoust S, Kim Y and Sepu´lveda C (eds). Postcrisis Growth and Development: A Development Agenda for the G-20. World Bank: Washington, DC, 1–62.

6.             Gorton, GB. 2008: The panic of 2007. NBER working paper series 14358, NBER: Cambridge, MA.

7.             Lewis, M and Verhoeven, M. 2010: Financial crises and social spending: The impact of the 2008–2009 crisis. World Economics 11(4): 79–110.

8.             Mishkin, FS. 2010: Over the cliff: From the subprime to the global financial crisis. NBER working paper series 16609, NBER: Cambridge, MA.

9.             Perotti, R. 1999: Fiscal policy in good times and bad. Quarterly Journal of Economics 114(4):1399–1436.

10.         Talvi, E and Ve´gh, CA. 2000: Tax base variability and procyclical fiscal policy. NBER working paper series 7499, NBER: Cambridge, MA.

11.         World Bank. 2010: Global monitoring report 2010: The MDGs after the crisis. World Bank:Washington, DC.

12.         World Bank. 2010: Research for development: A World Bank perspective on future directions for research Policy research working paper 5437, World Bank, Washington, DC.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.