+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиBAFB500 Финансово счетоводство.Цена: 175.00 лв.
Реф№: 447

100% индивидуална курсова работа
Обем: 15-20 стр.
Срок: 7-10 дни

 
АКТИВИ
1. Правни норми в счетоводството;
2. Счетоводно отчитане на паричните средства;
3. Счетоводно отчитане и оценка на материалните запаси;
4. Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи;
5. Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи;
6. Счетоводно отчитане на младите животни и животните за угояване;
7. Счетоводно отчитане на финансовите активи;
8. Счетоводно отчитане на заемите и вземанията;
9. Счетоводно отчитане на инвестициите;
ПАСИВИ
10. Счетоводно отчитане на капиталите в предприятието - собствения и привлечения капитал;
11. Счетоводно отчитане на заемите и задълженията;
12. Счетоводно отчитане на доходите на персонала;
13. Счетоводно отчитане на провизии;
14. Счетоводно отчитане на данъците – акцизи, данък върху добавената стойност, данъците по ЗКПО, данъка върху доходите на физическите лица, местни данъци и такси и други;

РАЗХОДИ
15. Счетоводно отчитане на разходите за дейността;
16. Счетоводно отчитане на финансовите разходи и разходите за бъдещи периоди;
17. Счетоводно отчитане на разходите от преоценка на активи и пасиви;

ПРИХОДИ
18. Счетоводно отчитане на приходите от продажби;
19. Счетоводно отчитане на финансовите приходи;
20. Счетоводно отчитане на приходите за бъдещи периоди;
21. Счетоводно отчитане на приходите от преоценка на активи и пасиви;

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
22. Счетоводно отчитане на финансовия резултат и неговото данъчно облагане;
23. Счетоводно отчитане разпределението на балансовата печалба от текущата година;
24. Същност на годишното счетоводно приключване - подготовка и етапи;
25. Годишни финансови отчети – характеристика и съдържание;
26. Съставяне на годишния финансов отчет на предприятието;

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
1. Закон за счетоводството;
2. Международни стандарти за финансови отчети; http://balans.bg/счетоводни- стандарти/
3. Национални счетоводни стандарти. http://balans.bg/счетоводни-стандарти/
ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМИТЕ:
1. Душанов, Ив.,Димитров, М., «Курс по счетоводство на предприятието», Тракия-М, София, 2015 г.;
2. Дурин, Ст., Дурина, Д., „Счетоводство на предприятието”, ФорКом 2011 г.;
3. Дурин, Ст., Дурина, Д., „Сметкоплан. Наръчник по счетоводство за МСП 2008”,
ФорКом, София, 2008 г.;


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.