Cookie consent management tool
+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКУРСОВА РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.Цена: 125.00 лв.
Реф№: 463

100% индивидуална курсова работа
Обем: 10 стр.
Срок: 7-10 дни


I. Представяне на изследваната организация

Организация –наименование, адрес, телефон , website управител, мениджър отдел „.........” .

Описание на дейността . . . . . . .  .. . . .

Организационна структура на управление (начертайте).

Наличие на стратегия и политика за човешките ресурси във фирмата . . .

 

II. Организационна  култура

Опишете елементите на организационната култура в организацията:

Вярвания, ценности,  норми на поведение и отношения, ритуали и церемонии, герои, митове, символи, физическо обкръжение…

 

III. Анализ и проектиране на труда

 

3.1 Изберете длъжност в изследваната организация и направете описание по приложения по-долу образец.

 

1) Наименование на длъжността:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Къде се изпълнява и какъв продукт се създава? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    

 

3) Какво е характерно за тази длъжност ?

а) вземане на решения относно: .. . . . .

б) умствени трудови функции: . . . . . .

в) физически трудови функции  . . .. . . . .

г) с какви трудови дейности или длъжности се осъществяват трудови връзки,  колко често и по какъв повод?    . . . . . . . . . . .

 

4). Какви машини, оборудване и технологии се използват на работното място? .......

а) трудова обстановка  (хигиенни, физиологични и естетически фактори) . . . . . . . . . . . . . . . . .

б) организационни условия на труд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5) Опишете метода за оценяване на трудовото изпълнение за избраната длъжност

а)  критерии и стандарти на изпълнение на работата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

б) метод/и за оценяване на трудовото изпълнение ………………………………………..

в) възможни грешки при изпълнение на дейността  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

г) други особености . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

6)    Какви са изискванията към личността на изпълнителя?

 

А) Психологически изисквания:

Психомоторни; Усещания; Възприятия за движение, пространство, време; Интелектуални по отношение на памет- образна , емоционална, точност, кратковременна , дълговременна; Интелектуални по отношение на мисленето ( практическо;, абстрактно; конкретно-образно, бързина,последователност, широта, гъвкавост, критичност;) Интелектуални по отношение на вниманието –( концентрация; устойчивост; обем, разпределеност, подвижност, гъвкавост); Емоционално- волеви (характерни емоционални състояния, нагласи, самостоятелност на волята, самообладание, решителност, настойчивост, инициативност);

 

Подредете в таблицата:

Качество

Степен на развитие

 

слаба

средна

висока

 

 

 

 

 

 

Б) Социални изисквания:

Пол, възраст, образование, трудов стаж, квалификация; умения (управленски, организаторски, контролни, комуникационно-вербални, невербални , др...

 

7)     Методи за подбор на кандидати по описаните по-горе изисквания

      ………………….

8)    Техники за мотивиране и удовлетворяване на потребностите на работното място.

 

Чрез работата

Чрез организацията

 

.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3………..

 

1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ………………….

 

8) . Схема на възнаграждение и фактори формиращи работната заплата

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

3.2 Въз основа на описаната по-горе информация направете длъжностна характеристика по формата изисквана от Националната класификация на професиите и длъжностите:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=633МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.