+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКУРСОВА РАБОТА ПО МОДЕЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ.Цена: 137.50 лв.
Реф№: 469

100% индивидуална курсова работа
Обем: 10 стр.
Срок: 7-10 дни


За целта е необходимо да потърсите различни статии в научни списания или части от книги от сферата на туризма, до които имате достъп чрез електронните бази данни на библиотеката на НБУ. В курсовата работа трябва да цитирате минимум три избрани източника, като направите анализ на съдържанието им и акцентирате върху вашето мнение по избраната проблематика.
Курсовата работа трябва да бъде разработена със следната структура:
 ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА – курс, тема на проекта, изготвил, фак. номер.
 СЪДЪРЖАНИЕ – частите на работата описани по страници.
 УВОД – кратко представяне на разглежданата проблематика.
 ИЗЛОЖЕНИЕ – разработване на курсовата работа съгласно гореспоменатите изисквания.
 ИЗВОДИ – базирани на основните констатации от проучването.
 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: Footnote Text - 10 pt; Number format: 1, 2, 3 ...
 Допълнителни изисквания:
 ОБЕМ: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние - 1,5.
 PAGE SETUP: Top - 26 mm; Bottom - 20 mm; Left - 20 mm; Right - 20 mm; Paper Size - A4.
 ОСНОВЕН ТЕКСТ: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.
 ТОЧКИ В ОСНОВНИЯ ТЕКСТ: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).
 Краен срок за предаване на курсовата работа – 3 дни преди датата за презентация.

Информация относно базите данни
Базите данни (http://www.nbu.bg/bg/library/elektronni-resursi/bazi-danni/po-azbuchen-red), които предоставят публикации в сферата на туризма са:
EBSCO
Платформата на EBSCO International Services (EBSCO) се използва в повече от 200 страни по света. Чрез платформата на EBSCO библиотеката предоставя достъп до следните бази данни:
Academic Search Complete,
AHFS Consumer Medication Information,
eBook Collection,
European Views of the Americas: 1493 to 1750,
GreenFILE,
Health Source-Consumer Edition,
MasterFILE Premier,
Newspaper Source,
PsycARTICLES,
Teacher Reference Center.
Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition
Библиотеката предоставя възможност за ползване на академично онлайн издание на Британика, която е първата англоезична енциклопедия, отпечатана през 70-те години на XVIII век в гр. Единбург, Шотландия. Преиздава се многократно и печели авторитет в световната култура. Последният книжен вариант излиза през 2010 г.
Академичният електронен достъп до "Encyclopaedia Britannica" включва:
повече от 120 000 енциклопедични статии с връзки към тематични уеб сайтове, които допълват предоставената информация. Принос към статиите имат повече от 100 нобелови лауреати, носители на награда Пулицър, водещи преподаватели и експерти във всички области на човешката дейност,
 биографии, от които 38 с българи,
 фотографии, изображения, аудио и видео файлове,
 10 000 думи (Merriam-Webster Dictionary) с дефиниции, произношение, синоними и антоними,
 статистически данни за страните в света, които позволяват интересни сравнителни анализи,
 карти и флагове, достъпни чрез Световен атлас,
 4 000 цитати от исторически личности и съвременници,
 пълнотекстов достъп до 225 класически творби на 140 автори,
 новини, предоставени от "The New York Times", "BBC News" и "SBS World News".

JSTOR
JSTOR предоставя уникална по своите мащаби дигитална база данни, основана през 1995 г. от Уилиям Боуън. Тя предлага пълнотекстов достъп до водещи академични списания от различни дисциплини в областта на хуманитарните, социалните и точните науки без броевете от последните три до пет години. Нейните услуги се ползват от девет хиляди и двеста институции по света.
Библиотеката на НБУ предлага пълен достъп до списания от интердисциплинарните колекции „Art & Sciences“ с номера от I до X и до списания от колекцията „Life Sciences“. Можете да търсите на английски, немски, френски и испански език.
Leisure and Tourism
„Leisure and Tourism” е многоезична база данни на CABI, международна организация, създадена от 48 страни, членки на ООН. Мисията на CABI е да подобри живота на хората в световен мащаб чрез предоставяне на информация и прилагане на научни познания за решаване на проблемите в селското стопанство и околната среда. Тя съдържа повече от 5000 пълнотекстови документа, сред които статии от списания, материали от конференции и доклади, над 2000 глави от книги и 150000 библиографски записи по теми обхващащи отделните видове туризъм (културен, селски, религиозен, спортен и т.н.) и всички аспекти на туризма, като: политики, управление, отдих и
възстановяване, изкуства, култура и забавления, организиране и управление на събития, спорт, ландшафт, екотуризъм, обновяване на градската среда и културното наследство и мн. др. Тя е основен ресурс за всеки в туристическата индустрия.
Документите в базата данни са на различни езици: английски, френски, немски, испански, португалски, италиански, турски, полски и други. Важно е да знаете, че в „Leisure and Tourism” има документи на български език.
ProQuest: University Press Ebook Collection
Осигурен е достъп до колекция „University Press Ebook Collection“ чрез платформа “Ebook Central” на ProQuest. В нея са включени над 23 700 книги, издадени от 193 академични издателства: Oxford University Press, Georgetown University Press, Central European University Press, Yale University Press и State University of New York Press. Колекцията е мултидисциплинарна: архитектура и изящни изкуства, икономика и бизнес, география, туризъм, спорт и развлечения, здравеопазване и медицина, психология, история, политология, право, журналистика, езикознание и литература, философия, социология, религия, компютърни науки, екологично инженерство, околна среда, биология и ботаника, математика, физика, химия, астрономия и други.
Преобладават изданията на английски език, но в различните предметни области могат да се ползват книги на немски, френски, испански и други.

SAGE JOURNAL ONLINE
SAGE издава списания в областта на бизнеса, хуманитарните и социалните науки, медицина, наука и технологии.
Библиотеката на НБУ предоставя лицензиран пълнотекстов достъп само до онлайн версиите на списанията:
Anthropological Theory - за периода от 2007 до 2013 г.;
Comparative Political Studies - за периода от 2001, 2002, 2004, 2007 и 2009 г.;
Contemporary Sociology : A Journal of Reviews - за периода от 2004 до 2013 г.;
East European Politics & Societies - за периода от 2006 до 2013 г.;
European History Quarterly - за периода от 1971 до 2013 г.;
European Union politics - за периода от 2000 до 2013 г.;
Group & Organization Management : An International Journal - за периода от 1999 до 2003 г.;
Group Processes & Intergroup Relations - за периода от 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007 и 2008 г.;
International Journal of Cross Cultural Management - за периода от 2001 до 2013 г.;
International Political Science Review - за периода от 1999 до 2000 г.;
International Sociology - за периода от 1999 до 2003 г.;
The Journal of Entrepreneurship - за периода от 1999 до 2003 г.;
Journal of the American Psychoanalytic Association - за периода от 2008 до 2013 г.;
Journalism & Mass Communication Quarterly - за периода от 1999 до 2013 г.;
Theory, Culture & Society - за периода от 1982 до 2013 г.;
Urban Affairs Review - за периода от 2000, 2001, 2002, 2004 и 2008 г.

Scopus
Scopus е най-голямата база данни съдържаща реферати, цитирания и качествени уеб ресурси. Снабдена е с интелигентни инструменти за провеждане на търсене, проследяване и анализ на научната информация, което я прави незаменим помощник в работния процес на изследователите.
Scopus предлага:
Над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели, и още:
над 2 600 списания със свободен достъп;
5,5 млн. публикации от конференции;
390 търговски публикации;
370 книжни серии.
50 милиона записи;
Информация за статии под печат от над 3 850 списания;
Връзки към пълния текст статии и други библиотечни ресурси;

SpringerLink
"Springer" извоюва почетно място сред световните издатели с повече от 200 нобелови лауреати сред своите автори. 150 години поддържа безупречна репутация в научното публикуване. Чрез платформата "SpringerLink" библиотеката предоставя пълнотекстов лицензиран достъп до 1900 научни списания.
Изданията са в научни направления администрация и управление, езикознание и литературознание, изкуство и архитектура, икономика, история и археология, компютърни науки и телекомуникации, обществено здраве и социални дейности, масови комуникации, политически науки, право, природни науки, психология, сигурност и отбрана, туризъм, философия, социология и култура.
Пълнотекстовите документи са на английски, немски, френски, италиански, холандски и други езици.

Britannica Image Quest
База данни "Britannica Image Quest" предлага над 3 милиона качествени изображения на всяка тема от водещи колекции в света: Encyclopædia Britannica, Getty Images, National Geographic Society, National Portrait Gallery, Natural History Museum, Oxford Scientific (OSF), Times Picture Archive, Royal Geographical Society и други.


МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.