+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиДОКЛАД върху ДЕФИНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА MINNESOTA MICROMOTORS INC., INCЦена: 187.50 лв.
Реф№: 499

100% индивидуален казус
Обем: 10 стр.
Срок: 7-10 дни


1.       Цялостна стратегия

1.1.    Целеполагане. Определяне на цели

Какви цели си поставяте? (Напр., заемане на пазарен дял в размер на…, увеличаване на приходите с колко, увеличаване на печалбата с колко, оптимизиране на разходите до какви нива, спрямо досегашните)

1.2.    Дефиниране на маркетинговата стратегия

Към кои сегменти се насочвате и защо? Ще постигнете ли поставените цели с фокус върху тях? Пренебрегвате ли някои от сегментите? Как това ще се отрази върху подобряването на продукта на Minnesota Micromotors (ММ) във времето?

·                   

1.3.    Изпълнение на маркетинговата стратегия

Според Вас „заработи ли“ стратегията Ви? Вземайки предвид постигнатите резултати, каква връзка открихте между:

·                  продуктовото развитие по двата показателя и цената?

·                  удовлетвореността на едрите клиенти и работата на консултантите продавачи?

·                  придобиването на нови клиенти и приходите от продажби?

·                  задържането на старите клиенти и печалбата?

·                  пазарния дял и нетните цени?

2.       Поведение на клиентите

Как анализирате сегашното положение на обслужваните от ММ пазарни сегменти? Какво е поведението им според вас? Как те определят ММ като доставчик? Колко важна за тях е ММ? Какъв е отговорът на клиентите в следствие на предприетите от ММ действия – маркетингови и чрез персонал по продажбите – в краткосрочен и дългосрочен план?

3.       Поведение на конкурентите в зависимост от възприетия сценарий

Какви бяха очакванията ви за отговора на конкурентите и поведението им? Как ценовите равнища на ММ се отразиха върху конкурентните ценови стратегии?

4.       Ценова стратегия

Опишете резултатите в следствие от промяната на цените. Резултатите от различните ценови стратегии свързани ли са с определени нужди и очаквания на клиентите, с тяхната удовлетвореност?

5.       Инвестиционна стратегия

·         Кои бяха приоритетите ви (какви решения вземахте) при съставянето на бюджет и при избора ви между развитието на продукта, управлението на поръчките, управлението на дистрибуционния канал, продажбеното обслужване и пазарното проучване?

·         Какво е отражението на инвестиционната стратегия върху очакванията на клиентите (дали клиентите свикват с подобренията в микромоторите и дали забелязват и реагират отрицателно при влошаване на обслужването и качеството)?

6.       Управление на конфликта по дистрибуционния канал.

Как степенувахте решенията си: поддържане на досегашните отстъпки, предлагане на по-добри отстъпки на дистрибуторите от търговските представители или понижаване на отстъпките по канала?

Заключение

(Моля, прилагайте screenshots (снимки, заснемания на екрана с резултати) на крайните резултати и оценки.)

Какво променихте в дейността на ММ и в каква посока (какво заварихте и какво постигнахте)? Каква според вас е връзката между печалба и удовлетвореност/ лоялност/ задържане на клиентите? Какви биха били бъдещите ви действия?
МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.