+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > Курсови работиКУРСОВА РАБОТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА.Цена: 0.00 лв.
Реф№: 45

Обем 14 стр.

Изтегли оттук

Компанията е избрала да използва TicketSphere Transportation Management System, която е изцяло професионална, уеб базирана система, която оптимизира управлението и администрирането на ключови дейности при осъществяване на пътнически превози. 
Системата е изградена от два основни модула Каса иАдминистрация, които могат да бъдат свързани с допълнителен модул за Онлайн продажби. В основата на нейното функциониране е обработката на заявките, които се получват от различните звена в системата.
Интеграцията с Онлайн модула, позволява на транспортната компания да предлага на своите клиенти възможността да резервират и платят билета си директно през интернет.
Отделните модули комуникират помежду си в реално време и по този начин се осигурява моментална актуализация на базата данни при всяка извършена операция.
Проблемът за подобряване на работата на системите за управление на бази данни (СУБД) в момента е от все по-голямо значение. Увеличаване на броя потребители работещи с бази данни и увеличаване на размера на обрабваната информация изискват съответното подобрение на базите данни за изпълнение в разумен срок от време за генериране на отговор на заявката на потребителя[1]. Ефективна и икономически жизнеспособна алтернатива на еднопроцесорен СУБД се явява паралелно СУБД, работещо едновременно на множество процесори. Използването на паралелна база данни чрез съчетаване на няколко маломощни машини позволява да се получи същото ниво на изпълнение на производството, както и в случай на една, но по-мощни машина, за получаване на резултати в скалируемост и надеждност на системата в сравнение с еднопроцесор база данни[2].
В момента, бази данни се използват в почти всички области на човешките дейности, свързани със съхраняване и обработка на информация. Напредъкът постигнат в областта на технологиите на бази данни се основава до голяма степен на релационните модели, предложени от Код, E.[3] в края на 60-те - 70-те години на ХХ век. По време на своята тридесет-годишна история релационните бази данни произтичат от изследване прототип, най-важните от които са System R[4] и Ingres[5], търговски продукти, които могат да съхраняват и обработват терабайти информация. Въпреки това, научната и практическа дейност на човека поставя все по-нови предизвикателства, които изискват обработката на много големи бази данни.


[1] Черепухин А.Н., Савинков Ю.А., Локшин М.В. Проблемм разработки больших информационнмх систем. // Современнме проблемм информа- тизации в системах моделирования, программирования и телекоммуни- кациях: Сб. трудов. Вмп. 8. Под ред. д.т.н., проф. О.Я. Кравца - Воро- неж: Издательство «Научная книга», 2003. - С. 120-121.

[2] Коннолли Т., Бегг К, Страчан А. Базм даннмх: проектирование, реали­зация и сопровождение. Теория и практика. - М.: Вильямс, 2000. - 1120 с.

[3] Copeland G.P., Keller T. A Comparison Of High-Availability Media Recov­ery Techniques // Proceedings of the 1989 ACM SIGMOD International Con­ference on Management of Data, Portland, Oregon, May 31 - June 2, 1989. - ACM Press, 1989. -P. 98-109.

[4] Ballinger C., Fryer R. Born To Be Parallel: Why Parallel Origins Give Tera- data an Enduring Performance Edge // IEEE Data Engineering Bulletin. - 1997. -Vol. 20, No. 2. -P. 3-12.

[5] Stonebraker M. Retrospection on a Database System // ACM Transactions On Database Systems. -1980. -Vol. 5, No. 2. -P. 225-240.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2024, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.