+359 887672686
info@kursoviraboti.bg
Вие сте в: Начало > Продукти > КазусиВъвеждане на институционални фактори в измерването на развитието.Цена: 0.00 лв.
Реф№: 143

Изтегли Казуса ОТТУК БЕЗПЛАТНО

ПОРЪЧАЙ КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА История на административните и стопански институции ТУК

Брутният вътрешен продукт на глава от населението е показател, който е производен от показателя Брутен вътрешен продукт. Той отразява най-вече равнището на икономическата активност. Брутният вътрешен продукт на глава от населението показва средното количество от стоки или услуги, което се пада на един човек от населението на съответната страна. Този показател се изчислява като съотношение между размера на Брутния вътрешен продукт и броят на хората, които са жители на съответната страна. Увеличаването на Брутния вътрешен продукт на човек от населението е една от най-важните предпоставки за високо качество на живот.

Индекс на човешкото развитие

 

Основна цел на индекса на човешкото развитие е да отчита постиженията в определени области.

Индексът на човешкото развитие дава оценка за равнището на грамотност; образовние; продължителност на живот; бедност и др. Този показател е стандартизиран за оценяване на благосъстоянието и предимно детското благополучие. Чрез него се прави оценка на средните постижения на дадена страна в три насоки:

- продължителност на живот и здравословен начин на живот;

- равнище на образовнието;

- жизнен стандарт

Индексът на човешкото развитие дава оценка както за икономическото, така и за социалното развитие на дадена страна.Той комбинира различни индикатори, за да се получи обобщаваща оценка, чрез която да се прави сравнение между отделните страни. Този индекс отчита подоходното неравенство и колкото е по-високо подоходното неравенство, толкова по- ниска е стойността на индекса.

Този показател е индикатор за жизнен стандарт за държавите. Като недостатък на този показател може да се посочи факта, че зависи най-вече от размера на Брутния вътрешен продукт. Също така при изчисляването му не се имат в предвид екологичните фактори.

 

Индекс за възприятие на корупцията 

 

Индексът за възприятие на корупцията отразява рейтингът на страните в света като показва степента на възприемане на корупцията от аналитиците и предприемачите по балната скала до десет. Този показател измерва нивото на политическа и административна корупция в дадена държава. Стойностите му са от 0 до 100. Когато стойностите са около нулата- показва, че нивото на корупция е високо, а когато са около 100- нивото за корупция е ниско.

Като причини за корупцията могат да се посочат:

-                   няма твърди правила за регулиране на съществуващите отношения между администрацията и бизнеса;

-                   ефективността на държавните институции при осъществяване на своята дейност е ниска;

-                   на лице са множество и скъпоструващи разрешителни, разпоредби и други видове регулации, издавани от правителството;

-                   законодателството на страната се сменя много често.МЕНЮ

Начало
За нас
Контакти
УСЛУГИ

Поръчай
Преводи
Справка
ПОЛЕЗНО

Въпроси и Отговори
Отзиви
Работа като автор
КОНТАКТИ

Тел.: +359 088 7672686
E-mail: info@kursoviraboti.bg© 2023, Kursoviraboti.bg. Курсови работи.бг. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване
Внимание: Всички материали са за лично ползване и в помощ на заинтересованите лица. Kursoviraboti.bg не носи отговорност при опит за плагиатство.